Hjem » Sådan arbejder vi » Måling af sociale indsatser

EFFEKTMÅLING: SÅDAN MÅLER VI SOCIAL VÆRDI

graf rund

Hvorfor måle?

Målinger er et stærkt redskab til at vurdere om et projekt er på vej mod målet og til at vurdere om målet er nået. Mål-resultaterne kan desuden bruges til at gentage og forbedre et givent projekt.

Målinger er et logisk, analytisk instrument, hvor måle-resultaterne kan sammenholdes med tal, viden og erfaringer fra tidligere projekter og derudfra sammenlignes og vurderes. Derudfra tages beslutninger om at fortsætte, ændre eller stoppe et projekt.

Udfordringerne opstår, når det skal besluttes, hvad der skal findes svar på. Hvad der skal måles.


 

For…..

Hvordan måler man på et innnovationsprojekt, som ikke bygger videre på eksisterende viden?
– Hvad skal man måle på, når ambitionsniveauet er at adskille sig radikalt fra eksisterende fremgangsmåder?
– Hvordan måles status løbende, når retningen ikke kendes på forhånd?

STIL DE RIGTIGE SPØRGSMÅL

Målene afgør målemetoderne, og de skal derfor afspejler de enkelte projekter.
Vi starter derfor altid med at afklare projektets mest fordelagtige innovationsproces.

– Hvor godt kender vi problemet?
– Ved vi hvem der er ‘ejere’ af problemet?

Hvad er de tidsmæssige, økonomiske oa. begrænsninger? Er ambitionsniveauet at være banebrydende? Skal vi videreudvikle eller forbedre en eksisterende proces? 

Som oftest vil resultatet være en kombination af kvantitative og kvalitative måle- og analysemetoder:
KPI´er, SROI, brugertests, spørgeskemaer, interviews, fokusgrupper, etc.
Det gælder både tests, forsøg og udviklingsprojekter, såvel som løbende undersøgelse af organisationen. Er de involverede medarbejdere og aktører tilfredse? Er vision og formål klar og tydelig? Har de fortsat tro på projektet?

Innovation-Matrix-w-examples

Jo mere et projekt afviger fra normen og forsøger at finde radikalt anderledes svar på et problem (oftest for at løse et mere grundlæggende problem), jo sværere er det at forhåndsvurdere projektets grad af succes og her må andre metoder tages i brug for at mindske risikoen for fejlslagent projekt.
Her skal man ofte arbejde eksplorativt, stort fokus på idéudvikling sideløbende projekter (‘skyde med spredehagl’).

Og det er hér diskussion bliver interessant. For for at lede innovationsprocessen mest effektivt er det nødvendigt at fokusere på en proces, så organisationen ikke bliver håbløst mudret.
Derfor er det godt at starte med at finde ud af, hvorvidt projektets domæne kan præciseres og i hvor høj grad problemet kan defineres.

Gode artikler:
HBR – Before you innovate, ask the right questions:
https://hbr.org/2013/02/before-you-innovate-ask-the-ri

Stanford University – Measuring the impact of social programs
www.gsb.stanford.edu/sites/default/files/documents/MeasuringPerformance0fSocialPrograms-040811-1.pdf